Språket är nyckeln till arbetslivet

Studera yrkessvenska online

Lär dig yrkessvenska online med Swedish4u

Vi har skapat en digital tjänst som gör det lättare än någonsin att lära sig yrkessvenska online. Som inte är beroende av tid och plats. Logga in när du själv önskar till vår lärportal via mobilen eller datorn och ta del av ett omfattande språkträningsmaterial som är anpassat efter just din yrkesroll. I dagsläget har vi kurser för personal inom hemtjänst, äldreomsorg och lokalvård.

Höstens stora satsning består av två kurser med fokus på lokalvård på hotell, housekeeping. Där lanserar vi en kurs för dig som är i början av din språkinlärning och en för dig som har kommit lite längre. Kurserna kommer att finnas ute i oktober. Innehållet i kurserna har fokus på lokalvård med inriktning mot hotell.

Urval av kunder

Svenska på arbetsplatsen

Vi är övertygade om att vägen in i det svenska samhället går via jobbet. Här knyts nya kontakter och förutsättningar för ett bättre liv. Eftersom det idag saknas arbetskraft inom flera yrken börjar många arbeta redan innan de fullgjort sin SFI-utbildning. Att fler nyanlända svenskar får ett arbete snabbt är förstås positivt, men samtidigt inte helt problemfritt. Att ha för stora brister i sin grundläggande yrkessvenska skapar hinder som exempelvis:

  • Svårigheter med att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
  • Saknad förmåga att kommunicera med sina kollegor, kunder och patienter.
  • Att inte skriftligt kunna dokumentera sitt arbete.
  • Får svårt att aktivt delta i personalmöten.

Prova på i en vecka gratis!

Välkommen att prova på en kurs i yrkessvenska helt gratis! Du loggar enkelt in i den digitala lärportalen där du får tillgång till två olika moduler från de aktuella kurserna. I nuläget erbjuder Swedish4u två olika kurser i yrkessvenska, en med fokus på äldreomsorgen och en på hemtjänsten. Båda kurserna är uppbyggda på liknande sätt och här kan du ta del av en modul från varje yrkesområde där man får träna både läs- och hörförståelse, ordkunskap, uttal och grammatik.

Övningsmaterialet passar för praktikanter och nyanställda som inte har svenska som modersmål och ännu inte är färdiga med sina studier i SFI. Man bör dock vara på C- eller D-nivå. Man kan studera lika bra på datorn och läsplattan som på mobilen. Prova gärna! Du kommer att ha tillgång till lärportalen i sju dagar.

Beprövad metod för snabb inlärning

Det går utmärkt att enbart studera vår språkkurs parallellt med arbete eller praktik. Men för att uppnå bästa möjliga resultat bör Swedish4u’s digitala tjänst för att lära sig yrkessvenska online kombineras med hjälp av en aktiv handledare på arbetsplatsen. Handledaren finns hela tiden med som ett tryggt stöd för den studerande och driver studierna framåt.

Handledaren är ett viktigt inslag i vår genomtänkta metodik som utgår från lång pedagogisk erfarenhet, självstudier, praktik samt individanpassat och kontextbaserat lärande. Vår tydliga handledarmanual beskriver metodiskt hur handledaren ska arbeta med den studerande för att åstadkomma snabba och hållbara resultat.  

Ref2
Nu förstår jag bättre än när jag började jobba. Det är lättare att prata nu.
Sakineh
Jobbar på äldreboende i Ljusnarsbergs kommun
Ref1
Jag tycker om att läsa och jag tänker på jobbet när jag använder det här.
Mbrak
Praktikant på äldreboende i Vansbro kommun
citat-1
Jag älskar mitt jobb och nu förstår jag vad mina arbetskamrater säger.
Rwaida
Jobbar på ett äldreboende i Sala kommun