Språket är nyckeln till arbetslivet

Studera yrkessvenska online

Lär dig yrkessvenska online med Swedish4u

Vi har skapat en digital tjänst som gör det lättare än någonsin att lära sig yrkessvenska online. Som inte är beroende av tid och plats. Logga in när du själv önskar till vår lärportal via mobilen eller datorn och ta del av ett omfattande språkträningsmaterial som är anpassat efter just din yrkesroll.

I nuläget har vi kurser för personal inom hemtjänst och äldreomsorg.  Inom lokalvårdaryrket har vi två olika kurser. Den ena är en allmän kurs för lokalvårdare och den andra är inriktad mot lokalvårdare på hotell – Housekeeping.

För att studera en onlinekurs betalar man endast 160 kronor per månad med tre månaders bindningstid. Totalt 480 kronor (exkl moms)

Priset inklusive moms är 200 kronor per månad. Totalt betalar man då 600 kronor.

 

Urval av kunder

Ref2
Nu förstår jag bättre än när jag började jobba. Det är lättare att prata nu.
Sakineh
Jobbar på äldreboende i Ljusnarsbergs kommun
Ref1
Jag tycker om att läsa och jag tänker på jobbet när jag använder det här.
Mbrak
Praktikant på äldreboende i Vansbro kommun
citat-1
Jag älskar mitt jobb och nu förstår jag vad mina arbetskamrater säger.
Rwaida
Jobbar på ett äldreboende i Sala kommun
Denna kurs hjälpte mig mycket eftersom jag blev mer självförtroende och intresserad av mitt yrke. Hur jag kan använda vanliga svenska uttryck i äldreomsorgen för att ha god kommunikation med personalen och vårdtagaren.
Andebrahan
Jobbar inom äldreomsorgen

Beprövad metod för snabb inlärning

Det går utmärkt att enbart studera vår språkkurs parallellt med arbete eller praktik. Men för att uppnå bästa möjliga resultat bör Swedish4u’s digitala tjänst för att lära sig yrkessvenska online kombineras med hjälp av en aktiv handledare på arbetsplatsen. Handledaren finns hela tiden med som ett tryggt stöd för den studerande och driver studierna framåt.

Handledaren är ett viktigt inslag i vår genomtänkta metodik som utgår från lång pedagogisk erfarenhet, självstudier, praktik samt individanpassat och kontextbaserat lärande. Vår tydliga handledarmanual beskriver metodiskt hur handledaren ska arbeta med den studerande för att åstadkomma snabba och hållbara resultat.  

Prova på i en vecka gratis!

Välkommen att prova på våra kurser i  yrkessvenska helt gratis! Du loggar enkelt in i den digitala lärportalen där du får tillgång till exempel från de aktuella kurserna. I nuläget erbjuder Swedish4u fyra olika kurser i yrkessvenska:

Yrkessvenska för äldreomsorgen

Yrkessvenska för hemtjänsten

Yrkessvenska för lokalvårdare

Yrkessvenska för lokalvårdare på hotell – Housekeeping (finns på två nivåer)

Gå in och prova! Du tillgång till lärportalen i sju dagar.

Träna ordkunskap gratis!

Att ha ett stort ordförråd hjälper dig att kunna förstå det du läser och hör bättre. Det hjälper dig också att kunna samtala med andra och säga det du vill.

Du kan utöka ditt ordförråd på flera olika sätt. Genom att läsa mycket och prata med andra lär du dig fler ord. Du kan också jobba med olika ordkunskapsövningar.

Här får du möjlighet att träna på några vanliga svenska ord. Kursen är helt gratis och du loggar enkelt in genom att klicka på knappen.

Lycka till!

Svenska på arbetsplatsen

Vi är övertygade om att vägen in i det svenska samhället går via jobbet. Här knyts nya kontakter och förutsättningar för ett bättre liv. Eftersom det idag saknas arbetskraft inom flera yrken börjar många arbeta redan innan de fullgjort sin SFI-utbildning. Att fler nyanlända svenskar får ett arbete snabbt är förstås positivt, men samtidigt inte helt problemfritt. Att ha för stora brister i sin grundläggande yrkessvenska skapar hinder som exempelvis:

  • Svårigheter med att förstå muntliga och skriftliga instruktioner.
  • Saknad förmåga att kommunicera med sina kollegor, kunder och patienter.
  • Att inte skriftligt kunna dokumentera sitt arbete.
  • Får svårt att aktivt delta i personalmöten.